Zubiko departamentua

Baldintza orokorrak

 • Honako ziurtagiriak izatea (MNZNk homologatutako ikastaroak):
  • Oinarrizko segurtasun-prestakuntza.
  • Biziraupen-ontziak eta salbamendu-ontzi ez arinak.
  • Suteen aurkako prebentzioa.
  • Itsas Sorospen eta Segurtasuneko Munduko Sistemaren (ISSMS) operadore nagusia.
  • Hasierako osasungintza-prestakuntza espezifikoa.
 • Gorputz-gaitasunaren osasun-azterketa eskuratzea.

Baldintzak

 • 18 urte beteta izatea.
 • Itsas Garraioa eta Alturako Arrantzako goi-mailako teknikari titulua izatea.
 • Gutxienez 12 hilabetetako ontziratze denboraldia-eginda izatea. Horietako 6 zubiko eta bizkarreko ikasle gisa izatea, titulu akademikoa lortu eta gero.
 • Egokitasun profesionaleko proba gaindituta izatea.

Baldintzak

 • 18 urte beteta izatea.
 • Itsasertzeko Nabigazioa eta Arrantzako teknikari-titulu akademikoa izatea.
 • Gutxienez 12 hilabetetako ontziratze denboraldia-eginda izatea. Horietako 6 zubiko eta bizkarreko ikasle gisa izatea, titulu akademikoa lortu eta gero..
 • Egokitasun profesionaleko proba gaindituta izatea.

Baldintzak

 • Portuko patroia izateko ikastaroa gaindituta izatea.
 • 20 urte beteta izatea, edo, aurreko puntuan adierazitako edukiak barne dituen LHko titulua izatekotan, 19 urte beteta izatea.
 • Gutxienez 6 hilabeteko ontziratze-denboraldia eginda izatea zubiko eta bizkarreko departamentuan, eta beste 6 hilabetekoa makinen departamentuan.
 • MNZNk ezarritako gaitasun profesionaleko proba gainditu izana.
 • ISSMSko operadore mugatuaren txartel profesionala izatea.
Simulador Puente CIFP Náutico Pesquera de Bermeo
Aula Máquinas CIFP Náutico Pesquera de Bermeo

Makinen departamentua

Baldintza orokorrak

 • Honako ziurtagiriak izatea (MNZNk homologatutako ikastaroak):
  • Oinarrizko segurtasun-prestakuntza.
  • Biziraupen-ontziak eta salbamendu-ontzi ez arinak.
  • Suteen aurkako prebentzioa.
  • Hasierako osasungintza-prestakuntza espezifikoa.
 • Gorputz-gaitasunaren osasun-azterketa eskuratzea.

Baldintzak

 • 18 urte beteta izatea.
 • Ontzi eta Itsasontzietan Makineriaren Zainketaren Antolaketako goi-teknikariaren titulu akademikoa izatea.
 • Gutxienez 9 hilabeteko ontziratze-denboraldia egin izana 750 kW baino potentzia handiagoko merkataritza-ontzietan. Horietatik 6, gutxienez, makinen arloko ikasle modura.
 • Dagokion egokitasun profesionaleko proba gaindituta izatea.

Baldintzak

 • 18 urte beteta izatea.
 • Ontzi eta Itsasontzien Makineriaren Zainketa eta Kontroleko teknikari titulu akademikoa izatea.
 • Gutxienez 9 hilabeteko ontziratze denboraldia egin izana 750 kW baino potentzia handiagoko merkataritzako ontzidietan. Horietatik 6, gutxienez, makinen arloko ikasle modura.
 • Egokitasun-proba profesionalak gaindituta izatea.

Gogoratu!

LHko ziklo jakin batzuk gaindituta izateaz gain, titulu hauek lortzeko nahikotasun-ziurtagiria izan behar duzu edo MNZNk ezarritako beste gaitasun-ziurtagiriren bat.

Orokorrean, ziurtagiri horiek berritu egin behar dira.

Konproba ezazu Bermeoko Nautika eta Arrantzako LHIIan ematen diren ikastaroen zerrenda.MNZNren ikastaroak »